Lord Of My Heart Chords


 
Lord Of My Heart Chords (Transposable):

 
Verse 1
Eb/G Ab Eb/G Bb Ab Bb Eb/G Ab Cm Bb
Lord of my heart life , Lord of my heart life
Bb/D Eb Eb/G Ab
I of-fer praise
Gm7 Eb/G Fm7 Fm Eb Bb/D Eb Eb/G Ab2 Ab Bb Bb/D
From the shadow of Your throne
Eb/G Ab Eb/G Bb Ab Bb Eb/G Ab Cm Bb
Lord of my heart life , Lord of my heart life
Bb/D Eb Eb/G Ab Gm7 Eb/G Fm7
One song I raise in Your presence
Fm Eb Eb Bb Bb Eb/G Ab Eb/G Bb Ab Bb
You alone are Lord

Verse 2
Eb/G Ab Eb/G Bb Ab Bb Eb/G Ab Cm Bb
Lord of the Earth, Lord of the Earth
Bb/D Eb Eb/G Ab
I of-fer praise
Gm7 Eb/G Fm7 Fm Eb Bb/D Eb Eb/G Ab2 Ab Bb Bb/D
From the shadow of Your throne
Eb/G Ab Eb/G Bb Ab Bb Eb/G Ab Cm Bb
Lord of the Earth, Lord of the Earth
Bb/D Eb Eb/G Ab Gm7 Eb/G Fm7
One song I raise in Your presence
Fm Eb Eb Bb Bb Eb
You alone are Lord