Star Of Bethlehem (instrumental) Chords


 
Star Of Bethlehem (instrumental) Chords (Transposable):

 
Intro
G C Em7 C G D D no C Em9 B C2 G/B A

Verse 1
E B/D# F#m7 D E

Verse 2
E B/D# F#m7 D E C#m7 Bsus4 A E/G# F#m7 A Bsus4 C D

Chorus 1
G D C Em7 D C G D D no C Em9 B C2 Dsus4
G D Em7 C G D D no C G/B D G/B A

Interlude
A E E B/D# C#m7 G#m B Bsus4 A E/G# A E/G# F#m7 A D
E B E C#m E A2 E E B E A E B E B/D# A E/G# F#m7 C D

Chorus 2
G D Em7 D C G D C2 D G C G D A Em7 C2 G D C Em9 B Dsus4 G